Materiaalin valinta hitsattuun rakenteeseen.

Teräs on melko painavaa materiaalia, josta syystä rakenteen optimointi on useissa tapauksissa sekä paino-optimointia että kustannusoptimointia.

Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta aiheeseen kytkeytyy paljon huomioon otettavia näkökohtia, joiden merkitys pitää pystyä arviomaan oikein ja sillä tavoin saamaan riskit hallintaan.

Vanhat nyrkkisäännöt ”laitetaan lisää rautaa kun järki loppuu” ja ”laitetaan lujemmasta aineesta, niin varmasti kestää” eivät aina päde, tai ainakin niillä on vaikea menestyä kovassa kilpailussa.

Vuosien mittaan olen nähnyt paljon sekä onnistumisia että epäonnistumisia ja samalla kartuttanut näkemystäni hallituista askelmerkeistä kun rakennetta halutaan keventää ja/tai valmistuskustannuksia alentaa.

Pakkasolosuhteiden asettamat vaatimukset ovat osa hyvä suunnittelua, mutta käytännöt iskusitkeysvaatimuksen valinnassa ovat aika kirjavia.

Onneksi väärästä valinnasta aiheutuu hyvin harvoin mitään ongelmaa koska nykyaikaiset teräkset ovat siinä suhteessa pääsääntöisesti ylilaatuisia.

On kuitenkin otettava huomioon teräsmarkkinoiden nykyinen kansainvälisyys ja suuri määrä uusia toimittajia, joiden tuotteissa ei välttämättä ole ylilaatua.

Rakennevaurio johtuu harvoin materiaaliviasta, useammin valmistusvirheestä, käyttövirheestä, suunnitteluvirheestä tai vääristä kuormitusotaksumista.

Riippumattomana konsulttina esitän oman näkemykseni aina puhtaasti teknisten faktojen perusteella, mikä onkin oikeastaan ainoa järkevä tapa estää tulossa oleva tai ratkaista jo olemassa oleva ongelma.

Ruostumattomien terästen erityiskysymyksiin en ota kantaa, siitä aiheesta minulla ei ole kokemusta.

 


14294 uutta kävijää | Sivuja ladattu 152 kertaa 18.02.2013 lähtien | Päivitetty: 23-04-2023 | © sivustot.net